خلاق

آخرین مطالب

ساده لباس بپوش!
ساده راه برو!
ولی در برخود با دیگران ساده نباش!
زیرا سادگیت را نشانه می گیرند برای درهم شکستن غرورت.

 • نفس نریمانی

هیچ وقت چهری هیچ بشری رو مسخره نکنید
آدم ها تو خودشون می شکنن
آدم ها بغض می کنن
آدم ها از خودشون متنفر میشن 

چهره ی آدم ها زشت نیست،متفاوته

 • نفس نریمانی

وقتی یه اتفاق بد

تو زندگیت میفته،

کتاب رو نبند،

ورق بزن و برو فصل بعدی....

 • نفس نریمانی

آیا از پشت کوه آمدید؟
آری از پشت کوه آمده ام....
چه می دانستم این ور کوه بایدبرای ثروت،حرام خورد؟!
برای عشق خیانت کرد
برای خوب دیده شدن دیگری را بد نشان داد
برای به عرش رسیدن دیگری را به فرش کشاند 
وقتی هم با تمام سادگی دلیلش رامی پرسم می گوید:از پوشت کوه آمده!
ترجیح می دهم به پشت کوه برگردم وتنها دغدغه ام سالم برگرداندن گوسفندان از دست گرگ ها باشد 
تا اینکه این ور کوه باشم گرگ!

 • نفس نریمانی

xگرگ x
عاطفه ندارد!!!!
رحم ندارد!!!!!
فکر ندارد!!!!
ولی....
اگر بفهمد "دوستش داری" رام می شود!!!!
حتی اگر بی رحم ترین گرگ باشد....
xآدمx
عقل دارد!!!!
شعور دارد!!!!
فکر دارد!!!!
ولی....
اگر بفهمد"دوستش داری" گرگ "می شود!!!!
حتی اگر رام ترین آدم باشد.....

 • نفس نریمانی

به ما گفتند باید بازی کنید 

گفتیم با کی؟گفتند با دنیا. تا خواستیم بپرسیم بازی چی؟
سوت اغاز بازی رو زدن،فقط فهمیدم خدا  تو تیم ماست.
بازی شروع شد و دنیا پشت سر هم به ما گل میزد ولی نمیدونم چرا 
هر وقت به نتیجه نگاه میکردم،امتیاز ها برابر بود.
تو همین فکر بودم که خدا زد به پشتم.خندیدو گفت:نگران نباش تو وقت اضافه میبریم حالا بازی کن!گفتم آخه چوری؟
بازم خندید و گفت:خیلی ساده فقط پاس بده به من باقیش با من 

 • نفس نریمانی

گاهی پروانه ها هم اشتباه عاشق می شند....

بجای شمع 

گرد چراغ های بی احساس

خیبان میمیرند....

 • نفس نریمانی

heartsad

 • نفس نریمانی

هیچگاه نفهمیدم

چه رازیست بین دل و دستم...

از دستم رفت،به هر چی دل بستم

 • نفس نریمانی

زندگی دشمن شما نیست

اما طرز فکرتان

می تواند دشمن شما باشد....!

 • نفس نریمانی

به تعداد آدم های کره زمین،تفاوت فکر

ونگرش وجود دارد

پس این را بپذیر:

کسی که تفکرش با تو متفاوت است


دشمنت نیست،

انسان دیگریست!

 • نفس نریمانی

زندگی مثل یک فلوته

تو خالی پراز سوراخ!!


اما اگر درست باهاش کار کنی،برات

آهنگ های دلنوازی میزنه!

 • نفس نریمانی

ببینمت....
گونه هایت خیس است...
باز با این رفیق ناباب.....
نامش چه بود؟
هان!
باران...
باز با"باران"قدم زدی؟
هزار بار گفتم باران رفیق خوبی نیست برای تنهایی ها....
همدم خوبی نیست برای درد ها...
فقط دلتنگی هایت راخیس و خیس ترمی کند...

 • نفس نریمانی

سخت است یکرنگ ماندن در دنیایی 
که مردمش برای پرنگ شدن 
حاضرند هزار رنگ باشند.

 • نفس نریمانی

کودک درونم

هر چند که بازیگوش باشد

با احساسات کسی

بازی 

نمی کند.

 • نفس نریمانی

زندگی

ساز دل است

تو نوازنده ی این سازی و بس...

تو اگر شاد زنی شاد شوی

 • نفس نریمانی

هرگز تسلیم نشوید،

هر روز

معجزه ی تازه ای رخ می دهد.

 • نفس نریمانی

نگرانی مشکلات فردا رو از بین نمیبره

فقط آرامش امروز رو بهم میزنه

 • نفس نریمانی

هیچکس قفل بدون کلید نمی سازد

اگر قفلی در زندگیت می بینی،،،

شک نکن اون قفل کلیدی هم داره...

کلید خیلی از قفل های زندگی!!!

سه چیز است.

صبر،آرامش،توکل

 • نفس نریمانی

وقتی برای دیگران لقمه بزرگتر از دهانشان

باشی،


آنها چاره ای ندارند جز آنکه"خردت"کنند،تا

برایشان انداز شوی.


پس مراقب معاشرت هایت باش...


ساعت زندگیت را به افق آدمهای ارزان قیمت

کوک نکن؛


یا خواب میمانی یا از زندگی عقب...!

 • نفس نریمانی