خلاق

heartsad

 • نفس نریمانی

هیچگاه نفهمیدم

چه رازیست بین دل و دستم...

از دستم رفت،به هر چی دل بستم

 • نفس نریمانی

زندگی دشمن شما نیست

اما طرز فکرتان

می تواند دشمن شما باشد....!

 • نفس نریمانی

به تعداد آدم های کره زمین،تفاوت فکر

ونگرش وجود دارد

پس این را بپذیر:

کسی که تفکرش با تو متفاوت است


دشمنت نیست،

انسان دیگریست!

 • نفس نریمانی

زندگی مثل یک فلوته

تو خالی پراز سوراخ!!


اما اگر درست باهاش کار کنی،برات

آهنگ های دلنوازی میزنه!

 • نفس نریمانی

ببینمت....
گونه هایت خیس است...
باز با این رفیق ناباب.....
نامش چه بود؟
هان!
باران...
باز با"باران"قدم زدی؟
هزار بار گفتم باران رفیق خوبی نیست برای تنهایی ها....
همدم خوبی نیست برای درد ها...
فقط دلتنگی هایت راخیس و خیس ترمی کند...

 • نفس نریمانی

سخت است یکرنگ ماندن در دنیایی 
که مردمش برای پرنگ شدن 
حاضرند هزار رنگ باشند.

 • نفس نریمانی

کودک درونم

هر چند که بازیگوش باشد

با احساسات کسی

بازی 

نمی کند.

 • نفس نریمانی

زندگی

ساز دل است

تو نوازنده ی این سازی و بس...

تو اگر شاد زنی شاد شوی

 • نفس نریمانی

هرگز تسلیم نشوید،

هر روز

معجزه ی تازه ای رخ می دهد.

 • نفس نریمانی

نگرانی مشکلات فردا رو از بین نمیبره

فقط آرامش امروز رو بهم میزنه

 • نفس نریمانی

هیچکس قفل بدون کلید نمی سازد

اگر قفلی در زندگیت می بینی،،،

شک نکن اون قفل کلیدی هم داره...

کلید خیلی از قفل های زندگی!!!

سه چیز است.

صبر،آرامش،توکل

 • نفس نریمانی

وقتی برای دیگران لقمه بزرگتر از دهانشان

باشی،


آنها چاره ای ندارند جز آنکه"خردت"کنند،تا

برایشان انداز شوی.


پس مراقب معاشرت هایت باش...


ساعت زندگیت را به افق آدمهای ارزان قیمت

کوک نکن؛


یا خواب میمانی یا از زندگی عقب...!

 • نفس نریمانی

صبور بودن عالیترین

نماد ایمان است،


وخویشتن داری 

عالیترین عبادت


ناکامی به معنی آزمایش است،

نه شکست...


ونتیجه توکل و اعتماد به خداوند 

آرامش درون است

 • نفس نریمانی

دیروز و فردا با هم دست به یکی کرده اند.

دیروز با خاطراتش مرا فریب داد

وفردا با وعده هایش مرا خواب کرد...

وقتی چشم گشودم امروز گذشته بود...


#آلبر کامو

 • نفس نریمانی

زندگی مثل پیانو است،

دکمه ها ی سیاه برای غم ها،

دکمه ها ی سفید برای شادی ها...


اما زمانی می تونی زیبا بنوازی که دکمه های

سفید و سیاه را با هم فشار بدی!

 • نفس نریمانی

روز و شب دارم دعا            آرزومه ای خدا          دیدن شیش گوشه ی کرببلا

همه رفتن کربلا               به دیار نینوا                اسم من از قلم افتاده خدا

من و این دیده ی تر         من و قلب پرشرر           من و یک عکس ضریح کربلا

حرم اربابم حسین           صحن بین الحرمین          شده فکر و ذکر و خواب هر شبم

همه سوز و ساز من         اینه امتیاز من                 که غلام و سینه چاک زینبم

میرسه تو هیئتا               به مشام جان ما              بوی دلنواز یاس از علقمه

بَه! که چه غوغا میشه      محشری بر پا میشه          شب جمعه کربلا با فاطمه

چی میشه روز جزا            به سپاس گریه ها            ما بشیم از همه آدما جدا

مست شاه نینوا               جای جنت خدا                 ما بشیم ساکن کوی کربلا
 

 • نفس نریمانی

درآخر نه رنگ باقی می ماند

و نه نژاد،


تنها چیزی که باقی می ماند 

آدم بودن تو ست...


 • نفس نریمانی

خود را به خدا بپسار،

وقتی که دلت تنگ است،

 

وقتی که صداقت ها

آلودگی به صد رنگ است،

 

خود را به خدا بپسار،

چون او ست که بی رنگ است.

 • نفس نریمانی

از رها کردن نترس

باور کن هیچکس نمی تواند

چیزی که مال توست را از تو بگیرد!

وتمام دنیا،نمی توانند چیزی که

مال تو نیست

را برایت حفظ کنند!

همه چیزساده است

عشق

زندگی

دوت داشتن

 • نفس نریمانی