خلاق

۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۶ ثبت شده است

وقتی آدم ها شما را ترک می کنند،

مانعشان نشوید،

شما با کسانی که رهایتان می کنند

آینده ای ندارید...

  • نفس نریمانی

بزرگترین دشمن آرامش انسان،مقایسه خود با دیگران است!

غافل از اینکه هر کسی،در مسیری کاملا متفاوت از

 دیگری در حال سفر و یاد گیری است.

  • نفس نریمانی