خلاق

۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

خدایا!

این سرنوشتی که برایم تجویز کردی 
عوارضش زیاد است 
سینه ام می سوزد
چشمانم خیس می شود
گلویم  می گیرد
نفسم تنگ می شود

راستی خدا

مدتهاست سرم درد می کند
دکتر ها می گویند:
تودهای از حرفهای نگفته در سر داری....


  • نفس نریمانی
چشمام خیسه وجسمم سرد...
                                           این دنیا چه ها با حسم کرد......
                                                                                    که الان حسم شده فقط
                                                                                                                                                                                                                                            "مرررررگ"
  • نفس نریمانی