خلاق

۱۹ مطلب در آبان ۱۳۹۶ ثبت شده است

وقتی برای دیگران لقمه بزرگتر از دهانشان

باشی،


آنها چاره ای ندارند جز آنکه"خردت"کنند،تا

برایشان انداز شوی.


پس مراقب معاشرت هایت باش...


ساعت زندگیت را به افق آدمهای ارزان قیمت

کوک نکن؛


یا خواب میمانی یا از زندگی عقب...!

 • نفس نریمانی

صبور بودن عالیترین

نماد ایمان است،


وخویشتن داری 

عالیترین عبادت


ناکامی به معنی آزمایش است،

نه شکست...


ونتیجه توکل و اعتماد به خداوند 

آرامش درون است

 • نفس نریمانی

دیروز و فردا با هم دست به یکی کرده اند.

دیروز با خاطراتش مرا فریب داد

وفردا با وعده هایش مرا خواب کرد...

وقتی چشم گشودم امروز گذشته بود...


#آلبر کامو

 • نفس نریمانی

زندگی مثل پیانو است،

دکمه ها ی سیاه برای غم ها،

دکمه ها ی سفید برای شادی ها...


اما زمانی می تونی زیبا بنوازی که دکمه های

سفید و سیاه را با هم فشار بدی!

 • نفس نریمانی

روز و شب دارم دعا            آرزومه ای خدا          دیدن شیش گوشه ی کرببلا

همه رفتن کربلا               به دیار نینوا                اسم من از قلم افتاده خدا

من و این دیده ی تر         من و قلب پرشرر           من و یک عکس ضریح کربلا

حرم اربابم حسین           صحن بین الحرمین          شده فکر و ذکر و خواب هر شبم

همه سوز و ساز من         اینه امتیاز من                 که غلام و سینه چاک زینبم

میرسه تو هیئتا               به مشام جان ما              بوی دلنواز یاس از علقمه

بَه! که چه غوغا میشه      محشری بر پا میشه          شب جمعه کربلا با فاطمه

چی میشه روز جزا            به سپاس گریه ها            ما بشیم از همه آدما جدا

مست شاه نینوا               جای جنت خدا                 ما بشیم ساکن کوی کربلا
 

 • نفس نریمانی

درآخر نه رنگ باقی می ماند

و نه نژاد،


تنها چیزی که باقی می ماند 

آدم بودن تو ست...


 • نفس نریمانی

خود را به خدا بپسار،

وقتی که دلت تنگ است،

 

وقتی که صداقت ها

آلودگی به صد رنگ است،

 

خود را به خدا بپسار،

چون او ست که بی رنگ است.

 • نفس نریمانی

از رها کردن نترس

باور کن هیچکس نمی تواند

چیزی که مال توست را از تو بگیرد!

وتمام دنیا،نمی توانند چیزی که

مال تو نیست

را برایت حفظ کنند!

همه چیزساده است

عشق

زندگی

دوت داشتن

 • نفس نریمانی

نه آن باش 

که از تو سیر شوند


نه آن باش

که بر تو شیر شوند...


 • نفس نریمانی

شما هرگز شجاع نخواهید شد 

اگر صدمه نبینید

هرگز یاد نخواهید گرفت

اگر اشتباه نکنید

وهرگز موفق نخواهید شد

اگر با شکست مواجه نشوید.

 • نفس نریمانی

"تهمت" مثل زغال است!

اگر نسوزاند،سیاه می کند...


وقتی تن کسی را زخمی می کنی،

دیگه بعدش نوازش کردنش فقط 

دردش را بیشتر می کند..


 • نفس نریمانی
گاهی وقت ها
دادن شانس دوباره به کسی 
مثل دادن گلوله اضافه است،
برای اینکه بار اول نتونسته تو رو
خوب هدف بگیره!!
 • نفس نریمانی

 • نفس نریمانی

فقط آرزو کردن سودی نداره،

آرزویت باید انگیزه ی قوی باشن

تا تو برای به دست آوردنشون اراده 

کنی...

 • نفس نریمانی

یادمان باشد با شکستن پای دیگران ما بهتر راه 

نخواهیم رفت!

یادمان باشد با شکستن دل دیگران 

ما خوشبخت تر نمی شویم!

کاش بدانیم اگر دلیل اشک کسی شویم دیگر با

او طرف نیستیم با خدای او طرفیم.

کاش انسان ها انسان بمانند. 


 • نفس نریمانی

بهترین جواب بدگویی:سکوت

بهترین جواب خشم:صبر

بهترین جواب درد:تحمل

بهترین جواب تنهایی:تلاش

بهترین جواب سختی:توکل

بهترین جواب خوبی:تشکر

بهترین جواب زندگی:قناعت

بهترین جواب شکست:امیدواری


 • نفس نریمانی

زندگی در صدف خویش

گهر ساختن است

 

در دل شعله فرو رفتن و

نگداختن است

 

# اقبال-لاهوری

 • نفس نریمانی

انسان موفق کسی است که قادراست

با آجرهایی که دیگران به سویش پرتاب می کنند

پایه وبنیادی محکم واستواربرای خود بسازد!

 • نفس نریمانی
گاهی اونقدر حرف تو دلت هست که 
نمی دونی کدومشو بگی....

اینجاس که تصمیم می گیری سکوت کنی

چون معمولا گوش شنوای هم نیست....
 • نفس نریمانی