خلاق

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۷ ثبت شده است

هر جا چراغی روشنه


                                          از ترس تنها بودنه


                              ای ترس تنهایی من،اینجا چراغی روشنه

                                                                                                          #روزبه بمانی


  • نفس نریمانی