خلاق

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

فریب سایه های بلند را نخور

وقتی آفتاب غروب می کند.

آدم های کوتاه

سایه هایشان بلند می شود.

برای قضاوت

تا فردا باید صبر کرد.

  • نفس نریمانی