خلاق

۲ مطلب در تیر ۱۳۹۷ ثبت شده است

به دیوار تیکه نکن،می ریزد....

به انسان تیکه نکن،می میرد....
تنها خداست که دست تو را می گیرد
  • نفس نریمانی

چشمام می بندم

حتی تو بیداری....

سردر گمم از این

روز های تکراری...

دلتنگی می گیره

تموم دنیام...

کسی نمی فهمه

بعد تو حرفام... 

  • نفس نریمانی