خلاق

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

آرزویم برایت این است 

در میان مردمی که می دوند

برای"زنده بودن"

آرام قدم برداری

برای"زندگی کردن"

  • نفس نریمانی