خلاق

آرزویم برایت این است 

در میان مردمی که می دوند

برای"زنده بودن"

آرام قدم برداری

برای"زندگی کردن"

 • نفس نریمانی

به دیوار تیکه نکن،می ریزد....

به انسان تیکه نکن،می میرد....
تنها خداست که دست تو را می گیرد
 • نفس نریمانی

چشمام می بندم

حتی تو بیداری....

سردر گمم از این

روز های تکراری...

دلتنگی می گیره

تموم دنیام...

کسی نمی فهمه

بعد تو حرفام... 

 • نفس نریمانی

فریب سایه های بلند را نخور

وقتی آفتاب غروب می کند.

آدم های کوتاه

سایه هایشان بلند می شود.

برای قضاوت

تا فردا باید صبر کرد.

 • نفس نریمانی

هر جا چراغی روشنه


                                          از ترس تنها بودنه


                              ای ترس تنهایی من،اینجا چراغی روشنه

                                                                                                          #روزبه بمانی


 • نفس نریمانی

اگر کسی گره ای دارد

وتو راهش را می دانی سکوت نکن!

اگر دستت به جایی می رسد کاری کن 
معجزه ی زندگی یک نفر شو

بی شک فردی دیگری معجزه زندگی تو
خواهد شد.

 • نفس نریمانی

وقتی آدم ها شما را ترک می کنند،

مانعشان نشوید،

شما با کسانی که رهایتان می کنند

آینده ای ندارید...

 • نفس نریمانی

بزرگترین دشمن آرامش انسان،مقایسه خود با دیگران است!

غافل از اینکه هر کسی،در مسیری کاملا متفاوت از

 دیگری در حال سفر و یاد گیری است.

 • نفس نریمانی

گاهی باید کسانی

را از گذشته مان

فراموش کنیم

به یک دلیل ساده:

آن ها به آینده مان 

تعلق ندارند.....

 

 • نفس نریمانی

هر جوری یقین داری درسته زندگی 

کن....

همرنگ جماعت شدن،

آدمو راضی نگه نمی داره....

 • نفس نریمانی

گاهی اوقات برای رسیدن به موفقیت باید،

ریسک کرد!

 • نفس نریمانی

زندگی مثل بازی شطرنجه،

اگه بلد نباشی

همه میخوان یادت بدن

وقتی هم یاد گرفتی 

همه میخوان شکستت بدن........

 • نفس نریمانی

عشق مانند نواختن پیانوست.....

اول بایدیاد بگیری که با اصول 

بنوازی؛

سیس باید تمام قواعد را فراموش کنی

وبا دلت شروع به نواختن کنی....!

 • نفس نریمانی

محبت زیادی همیشه آدم ها را خراب می کنه

گاهی آدم ها می روند

                             نه برای اینکه

                                               دلیلی برای ماندن ندارند

بلکه آنقدر کوچک اند که تحمل 

                                         حجم بالای محبت تو را ندارند

 • نفس نریمانی

آهای سهراب!!!

قایق دیگر جوابگو نیست...

کشتی باید ساخت...

اینجا مثل من تنها زیاد است....

 • نفس نریمانی

دنیایمان درست مثل بازار مس گرهاست عده ای از صدای تیشه ها خسته اند،

وعده ای دیگر به نوای به ظاهر گوش خراش می رقصند....

 • نفس نریمانی

از در در آمدی و من از خود به در شدم                گویی کز این جهان به جهان دگر شدم

گوشم به راه،تا که خبر می دهد ز دوست            صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم

گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق                        ساکن شود،بدیدم و مشتاق تر شدم


#سعدی...

 • نفس نریمانی

همیشه یک راز باش؛آن هم رازی کلافه کننده
آدم ها به محض اینکه 
ازتو همه چیز را بدانند،
ترکت می کنند....
 • نفس نریمانی

کسی که تو حرفاش 

زیاد میگه"بیخیال"

بیشتر از همه فکر خیال داره

فقط دیگه

حال حوصله بحث نداره!

 • نفس نریمانی

           دل نشکن مشتی

           تهش خاکه

         چوب خدا

      بی صدا و خطر ناکه

 • نفس نریمانی