خلاق

۴ مطلب در بهمن ۱۳۹۶ ثبت شده است

گاهی باید کسانی

را از گذشته مان

فراموش کنیم

به یک دلیل ساده:

آن ها به آینده مان 

تعلق ندارند.....

 

  • نفس نریمانی

هر جوری یقین داری درسته زندگی 

کن....

همرنگ جماعت شدن،

آدمو راضی نگه نمی داره....

  • نفس نریمانی

گاهی اوقات برای رسیدن به موفقیت باید،

ریسک کرد!

  • نفس نریمانی

زندگی مثل بازی شطرنجه،

اگه بلد نباشی

همه میخوان یادت بدن

وقتی هم یاد گرفتی 

همه میخوان شکستت بدن........

  • نفس نریمانی