خلاق

۱۵ مطلب در دی ۱۳۹۶ ثبت شده است

عشق مانند نواختن پیانوست.....

اول بایدیاد بگیری که با اصول 

بنوازی؛

سیس باید تمام قواعد را فراموش کنی

وبا دلت شروع به نواختن کنی....!

 • نفس نریمانی

محبت زیادی همیشه آدم ها را خراب می کنه

گاهی آدم ها می روند

                             نه برای اینکه

                                               دلیلی برای ماندن ندارند

بلکه آنقدر کوچک اند که تحمل 

                                         حجم بالای محبت تو را ندارند

 • نفس نریمانی

آهای سهراب!!!

قایق دیگر جوابگو نیست...

کشتی باید ساخت...

اینجا مثل من تنها زیاد است....

 • نفس نریمانی

دنیایمان درست مثل بازار مس گرهاست عده ای از صدای تیشه ها خسته اند،

وعده ای دیگر به نوای به ظاهر گوش خراش می رقصند....

 • نفس نریمانی

از در در آمدی و من از خود به در شدم                گویی کز این جهان به جهان دگر شدم

گوشم به راه،تا که خبر می دهد ز دوست            صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم

گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق                        ساکن شود،بدیدم و مشتاق تر شدم


#سعدی...

 • نفس نریمانی

همیشه یک راز باش؛آن هم رازی کلافه کننده
آدم ها به محض اینکه 
ازتو همه چیز را بدانند،
ترکت می کنند....
 • نفس نریمانی

کسی که تو حرفاش 

زیاد میگه"بیخیال"

بیشتر از همه فکر خیال داره

فقط دیگه

حال حوصله بحث نداره!

 • نفس نریمانی

           دل نشکن مشتی

           تهش خاکه

         چوب خدا

      بی صدا و خطر ناکه

 • نفس نریمانی


 

ای کاش ما آدم ها می فهمیدیم،
 خوشبخت شدنمون در گرو بدبخت شدن
 آدم های دیگه نیست!

 • نفس نریمانی

چه آموختم؟!

آموختم که: زندگی سخت و دشوار است، اما من از او سخت ترم.

آموختم که: فرصت هیچگاه از بین نمی رود، بلکه شخص دیگری آن را تصاحب می کند.

آموختم که: چشم پوشی از حقایق، واقعیت را تغییر نمی دهد!

آموختم که: تنها کسی که مرا در زندگی شاد می کند، کسی است که می گوید تو مرا شاد کردی!

آموختم که: مهربان بودن بسیار مهم تر از جنگجو بودن است!

آموختم که: خداوند همه چیز را یک روز نیافرید! پس من نمی توانم همه چیز را در یک روز به دست آوردم!

و سرانجام آموختم: سکوت قدرت بی انتهاست.

 • نفس نریمانی

اینکه مغرورید،اصلا اشکالی نداره

اینکه فکر می کنید فقط خودتون غرور 

دارید ،اشکال داره

 • نفس نریمانی

آبشار هم با تما م زیبایی

واقتدارش برای رسیدن

به"مقصود"فرو میریزد.


گاهی باید در خود شکستن را

 تجربه کرد تا به دریا رسید.

 • نفس نریمانی

درست در لحظه آخر....

در اوج توکل و نهایت تاریکی....

نوری نمایان می شود،معجزه ای رخ می دهد

خدا از راه میرسد....!

 • نفس نریمانی

یک وقتی...بد فهمی ها آزارم میداد....

ناراحت می شدم....از قضاوت ها.....

کج فهمی ها...سوء تفاهم ها.....

همه اش میترسیدم.....که

آدم ها بد بفهمند....اشتباه قضاوتم کنند

وقت زیادی صرف میکردم....برای توضیح دادان خودم

حالا اما.....

موضعم سکوت است

در برابر بی مهری آدم ها هیچ نمگویم!

دیگر....

نه انرژی توضیح دادن دارم

نه حتی حوصله اش را.....

میدونی!!

دیر دریافتم که مسول طرز فکر آدم ها نیستم.....

بگذار هر که هرچه دلش خواست بگوید

وبرداشت کند

بیخال!!!

بیخیال

 • نفس نریمانی

صبورانه در انتظار زمان بمان!!!

هر چه در زمان خودش رخ می دهد..........


باغبان حتی اگر باغش را غرق آب کند.......

درختان خارج از فصل خود میوه نمی دهد..!

 • نفس نریمانی