خلاق

۱ مطلب در فروردين ۱۳۹۷ ثبت شده است

اگر کسی گره ای دارد

وتو راهش را می دانی سکوت نکن!

اگر دستت به جایی می رسد کاری کن 
معجزه ی زندگی یک نفر شو

بی شک فردی دیگری معجزه زندگی تو
خواهد شد.

  • نفس نریمانی