خلاق

آخرین مطالب

۲۳ مطلب در مهر ۱۳۹۶ ثبت شده است

تا نباشد صداقت رفاقت بی رفاقت

 • نفس نریمانی

گاهی باید کسانی

را از گذشته مان

فراموش کنیم

به یک دلیل ساده:

آن ها به آینده مان 

تعلق ندارند...

 

 • نفس نریمانی

گاهی اوقات برای رسیدن به موفقیت باید،

ریسک کرد!

 • نفس نریمانی
دلتنگ شدی پیش من بیا،
کمی غصه هست
با هم میخوریم

 • نفس نریمانی

دوست داشتن را نمی نویسند؛

ثابت می کنند....

 • نفس نریمانی

خودت باش.....

کسی هم اگر خوشش نیامد..نیامد!

اینجا کار خانه مجسمه سازی نیست

 • نفس نریمانی

 باتمام وجود گناه کردیم،

نه نعمتهایش را از ما گرفت

و نه گناهانمان را فاش کرد،

اگر بندگی اش را میکردیم

چه میکرد؟

 • نفس نریمانی

هنوز حرف پیرمرد عصا بدستی

رایادم نرفته که گفت:

مثل عصا باش هزار بار

زمین بخور اما اجازه نده

اونی که بهت تیکه داده

حتی یه بار هم زمین بخوره!

 • نفس نریمانی

آدمی را دیدم با سایه

خود در دل می کرد!

چه رنجی می کشد او

وقتی هوا ابریست....!

 • نفس نریمانی

وقتی گذشته تان با شما تماس می گیرد،جوابش را نده

چون چیز تازه ای برای گفتن ندارد

 • نفس نریمانی

هر جا چراغی روشنه


                                          از ترس تنها بودنه


                              ای ترس تنهایی من،اینجا چراغی روشنه

                                                                                                          #روزبه بمانی 

 • نفس نریمانی

آدم های ساده را احمق فرض نکنید

باور کنید آن ها خودشان نخواستند

هفت خط باشند.......


 • نفس نریمانی

نذار تنها بمونم 

نمی خوام،نمی خوام از این دوری بخونم

 • نفس نریمانی

آرزویم برایت این است 

در میان مردمی که می دوند

برای"زنده بودن"

آرام قدم برداری

برای"زندگی کردن"

 • نفس نریمانی
به دیوار تیکه نکن،می ریزد....
به انسان تیکه نکن،می میرد....
تنها خداست که دست تو را می گیرد
 • نفس نریمانی

چشمام می بندم

حتی تو بیداری....

سردر گمم از این

روز های تکراری...

دلتنگی می گیره

تموم دنیام...

کسی نمی فهمه

بعد تو حرفام...

 • نفس نریمانی

-کوه؛

با نخستین سنگ ها آغاز می شود.

انسان؛

بانخستین درد....

من؛

با نخستین نگاه تو،

آغاز شدم....

 

                #احمد-شاملو

 • نفس نریمانی

زندگی با همه ی بدی هاش یه 

خوبی

داره؛که با گذشت زمان شخصیت دوم

آدم های اطرافت رو نشون میده.


                #میلان-کوندرا

 • نفس نریمانی

انسان ها هر چه حقیر تر باشند،

بیشتر دروغ می گویند

تا حقارتشان را جبران کنند.

 • نفس نریمانی

عشق مانند نواختن پیانوست.....

اول بایدیاد بگیری که با اصول 

بنوازی؛

سیس باید تمام قواعد را فراموش کنی

وبا دلت شروع به نواختن کنی....!


 • نفس نریمانی